Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

maandag 17 december 2018 Visser gaat het Wad op

Advies over inzet relatie visserij en Werelderfgoed Waddenzee

De visserijsector en Werelderfgoed Waddenzee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer de nadruk meer wordt gelegd op deze verbondenheid, in plaats van op de scheidslijn tussen natuur en cultuur, dan kunnen zowel de visserijsector en het Wad daarvan profiteren.

meer lezen
dinsdag 30 oktober 2018 Visserij op de Waddenzee. Handkokkelen in het Werelderfgoed. FOTO: Rienk Nadema

Paneldiscussie over de toekomst van de visserij in de Waddenzee

Tijdens het Noordelijk Filmfestival zal op zaterdagavond 10 november de documentaire Zwitserse Kust in première gaan. Filmproductiebedrijf DOXY en de Waddenacademie grijpen deze première aan om een gesprek te voeren over de toekomst van de visserij in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 22 oktober 2018 BB oesterrapen in de Waddenzee

Oesterrapen Waddenzee op nieuwe leest

Het nieuwe afsprakenkader voor het handmatig oesterrapen is vrijwel afgerond. De belanghebbende partijen (visserij, natuurorganisaties en overheden) hebben vooruitlopend op de definitieve beslissing alvast de selectieprocedure voor het handmatig oesterrapen opengesteld. Inschrijven kan vanaf nu.

meer lezen
maandag 8 oktober 2018

Ruime hoeveelheid mosselzaad voor najaarsvisserij

De eerste week van de mosselzaadvisserij in het najaar op de Waddenzee zit er op.De komende weken is er sprake van beheerste visserij. In totaal mag er 12 miljoen kilo gevist worden op een totaal van 40 miljoen.

meer lezen
donderdag 30 augustus 2018 Mosselzaad Waddenzee

Veel mosselen en mesheften op het Wad

Integenstelling tot de kokkels gaat het met veel andere schelpdieren wel goed in de Waddenzee. Zo is er veel mosselzaad gevallen, zijn de consumptiemosselen van goede kwaliteit en zijn er gigaveel mesheften op het Wad!

meer lezen
dinsdag 28 augustus 2018 handkokkelen op het wad

Massale kokkelsterfte op het wad: Implicaties voor de handkokkelvisserij

Wageningen Marine Research meldde vorige week dat er massale kokkelsterfte is op het Wad. Het gaat om de grootste kokkelsterfte sinds het begin van de metingen in 1990. Wat betekent een ‘arm jaar’ voor de handkokkelvisserij op het Wad?

meer lezen
donderdag 31 mei 2018 Mosselvisserij Waddenzee

Voorjaarsmosselvisserij zit er op

Gedurende de afgelopen vier weken is er door de mosselkwekers uit Yerseke, Bruinisse, Zierikzee en Tholen de jaarlijkse voorjaar mosselzaadvisserij uitgevoerd. Er werd gevist in de diepere delen van de westelijke Waddenzee tussen Terschelling en Den Oever.

meer lezen
maandag 28 mei 2018 Mininister schouten haalt het visnet op met tips voor een visserij in de Waddenzee van Werelderfgoedklasse.

Visserij goed in beeld tijdens Trilaterale Ministersconferentie

Op 17 en 18 mei stonden Harlingen en Leeuwarden in het teken van de Wadden, met het internationale Havencongres en de Ministersconferentie (Waddenzee van Wereldklasse). Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), VisNed en KIMO hebben op deze drie evenementen de visserij in beeld gebracht.

meer lezen
maandag 16 april 2018 Floor onderzocht de besluitvorming over natuurbescherming in de Waddenzee

Kennis-onzekerheden in de Waddenzee versterken rol wetenschap

Onzekerheden in kennis zorgen er voor dat de rol van de wetenschap juist sterker wordt in het proces van politieke- en maatschappelijke besluitvorming over natuurbescherming. Dit concludeert Judith Floor op basis van haar promotieonderzoek waarbij ze de besluitvorming onderzocht aan de hand van drie casussen.

meer lezen
donderdag 5 april 2018 Platte oester in de Waddenzee

Symposium: herstel schelpdierbanken

Het NIOZ op Texel organiseert op donderdagmiddag 12 april een symposium over schelpdierbanken. Het symposium is gratis toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen zich via meet@nioz.nl opgeven.

meer lezen
woensdag 7 maart 2018

Sterke toename mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

Het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt door een omvangrijke broedval in de zomer van 2016 en doordat de nieuw gevormde banken hun eerste winter goed hebben doorstaan.

meer lezen
maandag 29 januari 2018 Garnalenvisser vaart richting Waddenzee FOTO: Ronald Lanters

Podium voor Werelderfgoed-visserij op ministersconferentie

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) roept visserijorganisaties en individuele vissers op met ideeën te komen voor de komende Trilaterale Ministersconferentie in Leeuwarden. Centraal daarbij staat de vraag hoe de visserij bijdraagt aan de kwaliteit van het UNESCO Werelderfgoed-gebied Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 17 oktober 2017 Visserij op de Waddenzee. Handkokkelen in het Werelderfgoed. FOTO: Rienk Nadema

Sterke daling van aantal kokkels in de Waddenzee

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een bestand van 364,3 miljoen kilogram versgewicht. Dit jaar komt de bestandsschatting significant lager uit: op 264,6 miljoen kilogram kokkels.

meer lezen
woensdag 24 mei 2017 Symposium Hoe Rijk is de Waddenzee?

Terugblik eerste dag Symposium 'Hoe rijk is de Waddenzee'?

‘Hoe rijk is de Waddenzee?’, dat was de centrale vraag tijdens het 18e symposium van de Waddenacademie dat in samenwerking met PRW werd georganiseerd.  De dag trok zo’n 150 Waddenliefhebbers naar Nes. Een terugblik.

meer lezen
donderdag 4 mei 2017 Mosselzaadvisserij in de Waddenzee

Mosselzaadvisserij 2017 begonnen

Dinsdag 2 mei is het seizoen weer begonnen om op mosselzaad te vissen in de Waddenzee. De vissers wacht een zware klus. Niet eerder sinds de metingen vanaf 1992 ligt er zoveel mosselzaad.

meer lezen
dinsdag 4 april 2017

Symposium: ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei aanstaande een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee?

meer lezen
dinsdag 28 februari 2017 Poster Symposium Hoe Rijk is de Waddenzee?

Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei 2017 een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee? Reserveer nu alvast de datum in uw agenda.

meer lezen
maandag 27 februari 2017 Garnalenvisser vaart richting Waddenzee FOTO: Ronald Lanters

Verslag Waddentour: visserij en wetenschap

Op vrijdag 17 februari organiseerden het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie een Waddentour over de relatie tussen wetenschap en visserijpraktijk in de Waddenzee. Een verslag hiervan is nu te vinden op de website.

meer lezen
woensdag 22 februari 2017 Sublitoraal potentie totaal

Natuurlijke hotspots Waddenzee in kaart gebracht

Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? PRW liet een speciale kaart maken.

meer lezen
donderdag 22 december 2016 Garnalenvisser vaart richting Waddenzee FOTO: Ronald Lanters

Garnalenvissers krijgen tijd voor duurzame investeringen

De garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben zicht op een nieuwe vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. De beoogde vergunning heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en daarmee krijgen de garnalenvissers meer zekerheid om te investeren in een duurzame visserij.

meer lezen
woensdag 14 december 2016 Veel mosselbankjes dit jaar in de Waddenzee

Veel mosselbankjes in Waddenzee

In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar, meldt Visserijnieuws.

meer lezen
maandag 21 november 2016 Vissen op de Waddenzee. FOTO: Herman Verheij

Nieuwe website kennisuitwisseling Visserij

De nieuwe website Vistikhetmaar.nl moet het platform voor kennisuitwisseling in de visserij worden. Op deze website staat het lesmateriaal van het vak visserijkunde, en worden kennisdossiers bijgehouden over actuele thema’s in de visserij. De website is nu online.

meer lezen
donderdag 20 oktober 2016 Kokkelvisserij in Werelderfgoed Waddenzee. FOTO: Rienk Nadema

Kokkelbestand 2011 nog steeds belangrijke basis voor Waddenzee

De kokkelvoorraad in de Waddenzee wordt nog steeds gedomineerd door de sterke jaarklasse uit 2011. De totale hoeveelheid kokkels is tussen 2015 en 2016 met zo’n 12% afgenomen, maar is nog steeds relatief hoog.

meer lezen
dinsdag 27 september 2016 Zeesterren, Mossel, Waddenzee

Zeesterren in de Waddenzee

De Waddenunit is op dit moment druk bezig om droogvallende mosselbanken op te meten. Daarbij komen ze bijzondere zaken tegen zoals zeesterren, razendsnel optrekkend vloed en bijzondere vogels.

meer lezen
dinsdag 20 september 2016

Bijzonder veel mosselzaad in westelijke Waddenzee

Er is dit najaar een ongekende hoeveelheid mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Bij de jaarlijkse bestandsinventarisatie van sublitorale mosselbanken is in totaal 95 miljoen kilogram mosselzaad in kaart gebracht.

meer lezen
dinsdag 23 augustus 2016 Een groep scholeksters op de rand van een dijk langs de Waddenzee. FOTO: Jeroen Gosse, Kracht van Beeld.

Rapen van oesters op schelpdierbanken minst verstorend voor vogels bij hoog aandeel oesters

Schelpdierbanken in de Waddenzee zijn enorm belangrijk voor vogels. De dichtheid op de banken is bijna tien keer hoger als op een ‘kaal’ stuk wad. De verhouding waarin oesters en mosselen in deze banken voorkomen heeft voor de meeste vogelsoorten geen aantoonbare invloed op de dichtheden. Een aantal soorten neemt echter wel af als het aandeel Japanse oesters toeneemt, waaronder de bedreigde Scholekster.

meer lezen
maandag 18 juli 2016

Grote hoeveelheid mosselzaad in Waddenzee

De natuur is de mosselkwekers positief gezind dit seizoen. Er zijn hele grote hoeveelheden mosselzaad gevallen op de Waddenzee en in Zeeland.

meer lezen
woensdag 13 juli 2016 Visserij op de Waddenzee. Handkokkelen in het Werelderfgoed. FOTO: Rienk Nadema

Duurzame visserij van Werelderfgoedklasse

Als onderdeel van hun opleiding Kust-  en Zee Management aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden hebben vier studenten in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee gewerkt aan een definitie en concretisering van een Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse.

meer lezen
donderdag 30 juni 2016 Een net vol met mosselzaad van een mosselzaadinvanginstallatie. De MZI

Staatssecretaris van Dam stuurt voortgangsrapportages naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft het Jaarverslag van het Programma naar een Rijke Waddenzee 2015, de PRW-uitvoeringsagenda van 2016 en de voortgangsrapportage opgestuurd naar de Tweede Kamer.

meer lezen
dinsdag 31 mei 2016

Mosselconvenant werpt vruchten af voor mens en natuur

De afspraken uit het Mosselconvenant van 2008 beginnen in de Waddenzee haar vruchten af te werpen voor mens en natuur. Er is dit jaar weer mosselzaad waardoor een goede visserij mogelijk is in de gebieden waarvan is afgesproken dat daar mag worden gevist. In de gesloten gebieden heeft 500 ha mosselbanken zich ongestoord kunnen ontwikkelen en dat is een duidelijke winst voor de natuur. Voor een volgende stap in deze succesvolle transitie zijn nieuwe kweekpercelen nodig.

meer lezen
dinsdag 19 april 2016

Extra handkokkelvergunningen blijven gehandhaafd

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vindt dat de tien additionele handkokkelvergunningen voor de Waddenzee gehandhaafd kunnen blijven.

meer lezen
maandag 14 maart 2016

Start pilot registratie Vaste Vistuigvisserij

Op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone gaat een selectie vaste vistuigvissers vanaf deze maand visserijactiviteiten meer specifiek registreren. Deze gegevens leveren interessante informatie op over de ontwikkeling van de visstand.

meer lezen
maandag 18 januari 2016

Geen Japanse Oesterboorders in de Waddenzee

In de Waddenzee zijn géén Japanse Oesterboorders gesignaleerd. Om dit zo te houden heeft de PO Mosselcultuur besloten voorlopig geen mosseltransporten van de Oosterschelde naar de Waddenzee toe te staan.

meer lezen
dinsdag 28 april 2015 Waddex-3

Te weinig mosselzaad voor voorjaarsvisserij

De mosselinventarisatie voor de voorjaarsvisserij in de Waddenzee is bekend. In totaal gaat het om 22.8 miljoen kilogram mosselen (228.000 mosselton). Hiervan is slechts 0.96 Mkg mosselzaad, de rest zijn meerjarige mosselen.

meer lezen
donderdag 18 december 2014 BBbootjeEemsVerheij

Toekomst van de Waddenvisserij

Het eindadvies voor het uitvoeringsprogramma Brede Visie op Duurzame Visserij in de Waddenzee is afgerond en nu online. Het eindadvies is op basis van verschillende proefprojecten opgesteld.

meer lezen
woensdag 22 oktober 2014 BBbootjeEemsVerheij

Garnalenvissers eens over beheerste visserij op de Waddenzee

De garnalenvissers van de Waddenzee zijn het met de overheid en natuurorganisaties eens geworden over natuur- en visserijmaatregelen in de Waddenzee. De garnalenvissers ontzien delen van de Waddenzee om een ongestoorde ontwikkeling van het bodemleven mogelijk te maken. Daar staat tegenover dat de overheid de garnalenvissers zekerheid biedt met meerjarige vergunningen.

meer lezen
maandag 14 juli 2014 Waddex-3

Nieuwe afspraken overnatuur herstel en garnalenvisserij in Waddenzee

Natuurorganisaties, (vertegenwoordigers van) de garnalenvisserijsector en de overheid hebben nieuwe afspraken gemaakt over natuurherstel in de Waddenzee. Het gaat om mogelijkheden om gebieden deels te sluiten voor garnalenvisserij en de garnalenvisserij verder te verduurzamen. Voor deze maatregelen is financiering beschikbaar.

meer lezen