Terugblik op AOwadden via Tweets

vrijdag 25 maart 2016

De Tweede Kamer vergaderde 24 maart 2016 over het Waddengebied. Het officiële verslag wordt later aangeleverd door de Tweede Kamer. Hieronder alvast een kort overzicht van de discussie aan de hand van tweets.

#Werelderfgoed
Oud-CDA gedeputeerde Douwe Hollenga sprak in de ochtend zijn zorgen uit over het debat. Zou het niet teveel gaan om de Structuurvisie en de beheerorganisatie? Hij wilde ook graag aandacht voor de weidsheid en de openheid van dit Werelderfgoedgebied. En dus bijvoorbeeld niet zomaar overal windmolens.

oJorien A. Bakker ?@ja_bakker
Lees dit artikel uit Leeuwarder Courant: Bescherm Wad echt als Werelderfgoed https://blendle.com/i/leeuwarder-courant/bescherm-wad-echt-als-werelderfgoed/bnl-lc-20160324-OC4L39J/r/sh-tw … #waddenzee opinie van @DouweHollenga

 Arabella Bosscher ?
#AOWadden min I&M “Advies is dat alleen aan randen windmolens geplaatst worden en clusteren. Deze kaders zijn van belang”

 Arjan Berkhuysen
@EricSmaling vraagt of Unesco bekroonde Waddengebied niet een aparte status moet krijgen in nationale omgevingsvisie. #goedidee

 #Holwerd aan zee
Holwerd aan Zee spreekt tot de verbeelding of het nu in het dorp zelfs is, in de Provincie of in de Tweede Kamer, vragen worden er altijd gesteld. De minister toonde zich uiteindelijk behoorlijk ambitieus.

Jan Zijlstra ?
#aowadden evaluatie #svw en #opp. @aukjedevries @vvd pleit voor @holwerdaanzee in de nieuwe #omgevingsvisie #wadden

 Arabella Bosscher
#AOWadden min I&M “Holwerd aan zee, streven om MIRT 2016 alles in beeld te hebben zodat er ook bestuurlijk besluit genomen kan worden

#Eems-Dollard
Er gaan de komende jaren een hoop projecten starten in het Eemsgebied. Belangrijkste doel is om de slibdruk te verminderen. Dat is beter voor de natuur. Een aantal projecten zijn of gaan binnenkort starten, zoals de kleirijperij, de brede groene dijk en de dubbele dijk.

Arabella Bosscher
#AOWadden min I&M “Vooruitlopend op adaptief programma afspraken gemaakt. Gaat om 7 ton. 2016-2021, 1 miljoen beschikbaar voor slibonderzoek”

#Veerverbinding
Uiteraard kwamen ook de veerverbindingen aan de orde. Holwerd-Ameland leek natuurlijk het meest logisch, maar ineens kwam er een verassing uit de hoge hoed.

Martijn van Helvert ?@Martijncda
Schoolkids komen te laat op school omdat de boot niet te vroeg mag vertrekken van addeneiland. Dan maken ze de zeehonden wakker! Echt waar

 Arjan Berkhuysen ?@ArjanBerkhuysen 
Mis ik iets? In 2e Kamer praat men over probleem schoolkinderen Terschelling die niet kunnen overvaren vanwege verstoring zeehonden?
#onzin