Duurzame visserij van Werelderfgoedklasse

woensdag 13 juli 2016

Als onderdeel van hun opleiding Kust- en Zeemanagement aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden hebben vier studenten in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee gewerkt aan een definitie en concretisering van een Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse.

De studenten adviseren PRW om eerst te werken aan een gemeenschappelijk beeld.  Wat verstaat iedereen onder een visserij van werelderfgoedklasse en wat betekent dat dan voor de waddenvisserij? Zij hebben op basis van 11 interviews een voorzet gedaan voor een definitie:

Een Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse is duurzaam, transparant en kleinschalig. Ondernemers van Werelderfgoedklasse nemen verantwoordelijkheid voor het behoud van het Werelderfgoed Waddenzee. Daarbij spelen bewust ondernemen, een balans tussen People, Planet en Profit en gastheerschap van vissers een belangrijke rol.

Succesvolle voorbeelden
De studenten constateren op basis van ervaringen in andere Werelderfgoedgebieden dat een switch in cultuur wellicht de mogelijkheid biedt om meer te kunnen profiteren van de Werelderfgoedstatus. Daarvoor is het nodig om de kansen te zoeken die de Werelderfgoedstatus biedt. Bijvoorbeeld door rechtstreekse verkoop aan toeristen. De studenten hebben succesvolle voorbeelden hiervan in Canada en op de Seychellen gevonden en benoemd in hun onderzoek. De studenten adviseren om de toolkit, gecreëerd door UNESCO, te gebruiken. Verder is het van belang om een gemeenschappelijke basis  te creëren van waaruit de stakeholders werken, zodat iedereen vanuit dezelfde invalshoek naar de kansen en uitdagingen gaat kijken.

Rijke Waddenzee
PRW is blij met het werk van de studenten en pakt dit rapport op als start voor een intensivering van de inzet op het de visserij van werelderfgoedklasse. Zij zal in nauwe samenwerking met de visserij, de keten en natuurorganisaties passende praktijken en ontwikkelingen promoten en waar nodig ondersteunen.