Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

dinsdag 31 mei 2016

Mosselconvenant werpt vruchten af voor mens en natuur

De afspraken uit het Mosselconvenant van 2008 beginnen in de Waddenzee haar vruchten af te werpen voor mens en natuur. Er is dit jaar weer mosselzaad waardoor een goede visserij mogelijk is in de gebieden waarvan is afgesproken dat daar mag worden gevist. In de gesloten gebieden heeft 500 ha mosselbanken zich ongestoord kunnen ontwikkelen en dat is een duidelijke winst voor de natuur. Voor een volgende stap in deze succesvolle transitie zijn nieuwe kweekpercelen nodig. 

Door de mosselkwekers en natuurorganisaties is afgesproken de mosselzaadvisserij geleidelijk af te bouwen. Daarbij is bijna 30% van de gebieden waar voorheen op mosselzaad werd gevist gesloten voor de visserij. In het nog open gebied kon in de afgelopen weken weer op “mosselzaad” worden gevist. Met mosselzaad worden de jonge mosselen bedoeld van nog geen jaar oud; dus die zijn geboren in 2015. Het opgeviste mosselzaad wordt gebruikt als “grondstof” voor de mosselkweek.

Goede zaadval
Het mosselbestand wordt ieder voorjaar en najaar geïnventariseerd, zo ook in het voorjaar van 2016. Daaruit bleek dat het mogelijk is dit voorjaar 10 miljoen kilogram op te vissen. In het najaar van 2015 is er ook al gevist. Dat kon omdat er in 2015 een goede “zaadval” met mosselen was. Dat gebeurt overigens niet elk jaar. De voorlaatste keer met veel mosselzaad was in 2012.

De afspraken over de mosselvisserij tussen mosselsector, overheden en natuurorganisaties zijn in 2008 vastgelegd in het Mosselconvenant en worden, ondersteund door het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), nu ten uitvoer gebracht. De ambitie is om er voor te zorgen dat de vangst van jonge mosselen van de bodem van de Waddenzee geleidelijk aan wordt vervangen door mosselzaad dat wordt ingevangen in de waterkolom. Dit gebeurt  door middel van  mosselzaadvanginstallaties (de mzi’s). Deze installaties zijn succesvol en leveren inmiddels een substantiële bijdrage aan de mosselvoorraad. In 2015 is met deze installaties meer dan 16 miljoen kg mosselzaad opgehaald.

Ongestoorde ontwikkeling
Zodoende kon de vangst van de bodem in de westelijke Waddenzee inmiddels met bijna 30% worden teruggebracht en is hier inmiddels een areaal van 9300 ha gesloten. En die sluiting heeft effect, zo blijkt uit de inventarisatie. Er blijkt dat zich in deze gebieden bijna 500 ha mosselbanken heeft gevormd met een biomassa van bijna 15 miljoen kg. Het gaat daarbij om banken in de geulen van de westelijke Waddenzee die niet droogvallen. De banken bestaan uit  vooral meerjarige mosselen en banken waar mosselzaad en oudere mosselen gemengd voorkomen. Er vindt daar een ongestoorde ontwikkeling plaats. Deze banken en de biodiversiteit daarvan zijn van groot belang voor de natuurwaarden van de Waddenzee. In 2018 is een verdere uitbreiding van de gesloten gebieden voorzien.

Afspraken garnalenvisserij
Omdat het zaad van de mzi’s relatief duur is, heeft de mosselsector behoefte aan betere kweekpercelen met een hoge productiviteit waar dit dure zaad nog rendabel kan worden opgekweekt. Potentieel geschikte locaties daarvoor in de Westelijke Waddenzee zijn in het najaar van 2015 in kaart gebracht. Van de 200 ha die geschikt is, ligt een belangrijk deel in het gebied de Wolfshoek. Voor de garnalen vissers is dit een belangrijk visgebied dat zij, wanneer het mosselkweekpercelen worden, kwijt raken. De Convenantpartijen hebben recent afgesproken dat voor deze gebieden wel vergunning wordt aangevraagd om daar te mogen kweken, maar deze nog niet zal worden gebruikt zolang er geen afspraken zijn gemaakt met de garnalenvissers die daar nu hun boterham verdienen. Voor 2018 dient hiervoor een oplossing te worden gevonden, aangezien dan de volgende sluitingsstap in het Mosselconvenant wordt beoogd.

“Als PO Mosselcultuur zijn we blij dat we weer mosselzaad van de bodem kunnen vissen. Mosselzaad uit MZI’s is immers een flink stuk duurder”, zegt Adddy Risseeuw van de PO-Mosselcultuur. ,,Maar daar krijgen we wel wat voor terug. We hebben als sector met MZI’s meer zekerheid over de beschikbaarheid van grondstof en ook de vergunningprocedures voor de bodemvisserij verlopen gelukkig weer zonder juridische procedures. En uiteraard zijn wij blij dat ook de natuur zich in de gesloten gebieden ontwikkelt zoals beoogt bij het sluiten van het Convenant.”

DOWNLOAD:
MZI-oogstrapport Voorjaar 2016, (PDF, 2,3 Mb)

Foto MZI-visserij

rapporten en documenten in dit thema

 • maandag 6 juni 2016

  Visgebieden Voorjaarsmosselzaadvisserij

  Bijlage bij het Visplan mosselzaadvisserij westelijke Waddenzee voorjaar 2016
  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Mossel convenant Waddenzee 2014-2018

  oktober 2014, (pdf, 3.4 Mb)

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 22 oktober 2018

Bosatlas van de Wadden is een mooie ontdekkingsreis

De Bosatlas van de Wadden is klaar! De Bosatlas behandelt een breed scala aan onderwerpen: Van IJstijd tot zandsuppletie, van plankton tot zeehond, van priel tot kwelder. PRW is erg blij dat er veel aandacht is voor de onderwaternatuur.

meer lezen
donderdag 31 mei 2018

Voorjaarsmosselvisserij zit er op

Gedurende de afgelopen vier weken is er door de mosselkwekers uit Yerseke, Bruinisse, Zierikzee en Tholen de jaarlijkse voorjaar mosselzaadvisserij uitgevoerd. Er werd gevist in de diepere delen van de westelijke Waddenzee tussen Terschelling en Den Oever.

meer lezen
maandag 16 april 2018

Kennis-onzekerheden in de Waddenzee versterken rol wetenschap

Onzekerheden in kennis zorgen er voor dat de rol van de wetenschap juist sterker wordt in het proces van politieke- en maatschappelijke besluitvorming over natuurbescherming. Dit concludeert Judith Floor op basis van haar promotieonderzoek waarbij ze de besluitvorming onderzocht aan de hand van drie casussen.

meer lezen
dinsdag 10 april 2018

Mosselkwekers klaar voor de vangst van mossellarven

Ook in 2018 zijn de mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) inmiddels weer in het water gehangen door de mosselkwekers op de Waddenzee. Dit doen zij om straks de mossellarven op te vangen, in de hoop dat dit uitgroeit tot mosselzaad.

meer lezen
dinsdag 31 oktober 2017

Diersoorten Waddenzee stabiliseren zich

Diersoorten in de Waddenzee zijn gemiddeld stabiel gebleven in populatie-aantallen voor de periode 1990-2015. Onderling zijn er echter wel verschillen. Vissen namen gemiddeld af in populatie-aantal, bodemdieren bleven min of meer stabiel en vogelpopulaties namen jarenlang toe, maar nemen recent weer wat af.

meer lezen
vrijdag 22 september 2017

Weinig mosselzaad in de Waddenzee dit jaar

Dit jaar is er geen mosselzaad van betekenis gevallen in de westelijke Waddenzee. Dit blijkt uit de bestandsinventarisatie die de Waddenunit jaarlijks uitvoert, samen met een aantal onderzoekers.

meer lezen
donderdag 4 mei 2017

Mosselzaadvisserij 2017 begonnen

Dinsdag 2 mei is het seizoen weer begonnen om op mosselzaad te vissen in de Waddenzee. De vissers wacht een zware klus. Niet eerder sinds de metingen vanaf 1992 ligt er zoveel mosselzaad.

meer lezen
donderdag 22 december 2016

Garnalenvissers krijgen tijd voor duurzame investeringen

De garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben zicht op een nieuwe vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. De beoogde vergunning heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en daarmee krijgen de garnalenvissers meer zekerheid om te investeren in een duurzame visserij.

meer lezen
dinsdag 20 december 2016

Verlies biodiversiteit tegengaan met integrale aanpak

De Nederlandse ambassadeur in Mexico, Margriet Leemhuis, heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee genoemd als voorbeeld van een geïntegreerde stakeholder aanpak. Om zo verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

meer lezen
woensdag 14 december 2016

Veel mosselbankjes in Waddenzee

In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar, meldt Visserijnieuws.

meer lezen
dinsdag 20 september 2016

Bijzonder veel mosselzaad in westelijke Waddenzee

Er is dit najaar een ongekende hoeveelheid mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Bij de jaarlijkse bestandsinventarisatie van sublitorale mosselbanken is in totaal 95 miljoen kilogram mosselzaad in kaart gebracht.

meer lezen
maandag 18 juli 2016

Grote hoeveelheid mosselzaad in Waddenzee

De natuur is de mosselkwekers positief gezind dit seizoen. Er zijn hele grote hoeveelheden mosselzaad gevallen op de Waddenzee en in Zeeland.

meer lezen
maandag 23 mei 2016

Voorjaarsmosselzaadvisserij Waddenzee alweer halverwege

De Voorjaarsmosselzaadvisserij op de Wadddenzee is volop bezig en alweer halverwege. In de eerste twee weken is er 65.000 mt zaad gevist, meldt de Waddenunit. De mosselsector heeft een vergunning gekregen om 100.000 mt. op te vissen in vier weken tijd.

meer lezen
donderdag 8 oktober 2015

Ook goede opbrengsten bij mosselzaadinvanginstallaties

Begin deze week meldden we al dat het goed ging met de mosselzaadvisserij op de wadbodem. Ook de opbrengsten vanaf de mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) zijn goed.

meer lezen
maandag 5 oktober 2015

Veel natuurlijk mosselzaad

Het is dit jaar een goed jaar van natuurlijk mosselzaad op de diepere delen in de Westelijke Waddenzee. Dat is goed nieuws voor mosselvissers én de natuur, want de afgelopen twee jaar was natuurlijk mosselzaad schaars.

meer lezen