Tweede Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

dinsdag 3 mei 2016

Het Regie College Waddengebied (RCW) heeft de tweede voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu en de Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken.

Gelijktijdig is de voortgangsrapportage ook verzonden naar de Waddenprovincies en -gemeenten, de Waterschappen en de Natuurorganisaties in het Waddengebied. Kortom, naar alle samenwerkende partijen in de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Het gaat om de periode maart 2015 – februari 2016. De Samenwerkingsagenda heeft als doel dat in 2018 alle partijen samenwerken als ware men één beheerder.

Voorzitter Bas Eenhoorn is in zijn aanbiedingsbrief positief omdat ook in het tweede jaar van de samenwerking goede voortgang is geboekt. Hij wijst op concrete resultaten bij vaarrecreatie, de promotie Werelderfgoed en de gezamenlijke uitvoering van een jaarprogramma voor natuurontwikkeling en -herstel. Hij wijst ook op de sterkere sturing waar dit jaar voor gekozen is.

Bij de start in 2014 is afgesproken dat er in 2016 een tussenevaluatie gehouden zal worden. Het bureau Twijnstra en Gudde is daarom op dit moment bezig met de vraag: “halen we de doelen van 2018 en eventueel, welke extra inspanningen zijn nodig, gegeven waar we nu staan in 2016”. Het advies zal eind juni 2016 beschikbaar zijn. Aan de hand daarvan wordt de aanpak aangepast.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee vervult de secretarisfunctie bij de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Bijlagen: De tweede voortgangsrapportage + aanbiedingsbrief