Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

donderdag 21 maart 2019

Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland klaar

Als gevolg van klimaatverandering en bodemdaling neemt de verzilting toe in de Noordelijke kustregio van Noord-Holland, Friesland en Groningen. De vraag is hoe hier op in te spelen, bedreigingen om te buigen en kansen te pakken. Programma naar een Rijke Waddenzee en Zoet Zout Knooppunt hebben de opdracht gekregen om samen met stakeholders een Plan van Aanpak te schrijven.

meer lezen
donderdag 7 maart 2019

Nieuwe landmakers

Ineke Noordhoff, publiciste en onder meer schrijfster van het boek Schaduwkust, heeft een essay geschreven:  ‘Nieuwe landmakers’. Als inspiratie voor de opgave van de Eems-Dollard 2050.  Zo worden nuttige toepassingen gezocht in klei voor dijken en ophogen van landbouwgronden. Aan Programma naar een Rijke Waddenzee is gevraagd mee te denken over de opschaling ophogen landbouwgronden.

meer lezen
woensdag 6 maart 2019

Selectie oesterbedrijven Waddenzee naar eindfase

De duurzame inbedding van het handmatig rapen van oesters in de Waddenzee vordert. In 2018 hebben de belanghebbende partijen (overheid, natuur en visserij) onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee afspraken gemaakt over de meerjarige inbedding. Eind 2018 konden ondernemers hun belangstelling voor deze activiteit middels een bedrijfsplan kenbaar maken. Een onafhankelijke commissie heeft deze plannen beoordeeld en gerangschikt op basis van diverse criteria. Voorzitter Oosterveld heeft het vertrouwelijke advies op 6 maart 2019 aan Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân aangeboden.

 

meer lezen
donderdag 28 februari 2019 Hoogwatertelling op Richel

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen.

meer lezen
donderdag 28 februari 2019 Fuikopstelling, met schutwand en de de eb en de vloed fuik

Succesvolle pilot vismonitoringsfuik Zoutkamperlaag

In december 2017 heeft Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een pilotproject met monitoringsfuiken in de Zoutkamperlaag. De pilot is in 2018 uitgevoerd door een samenwerkingsverband van lokale vissers, verenigd in de coöperatie Vissers van de Kust, en het NIOZ.

meer lezen
dinsdag 12 februari 2019 Jaarverslag over PRW in 2018

Jaarverslag PRW over 2018 is klaar

Het Programma naar een Rijke Waddenzee beschrijft elk jaar haar werkzaamheden in een Jaarverslag. Het Jaarverslag 2018 is goedgekeurd door het OBW. Alle hoogtepunten en geleerde lessen in 2018 kun je er in terug vinden.

meer lezen
maandag 4 februari 2019 Luchtfoto van RWS luchtinspectie. Te zien is de haven van Terschelling, de Noordvaarder en in de verte nog Engelschhoek.

Stop van succesvol Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf nu zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van de Waddenzee zoals de vogelrijkdom, rust en ruimte. Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is namelijk, conform afspraken, afgerond.

meer lezen
donderdag 24 januari 2019 Streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030

Vacature: Adviseur Mariene Ecologie

Zet jij je graag in voor het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee? Wij (Programma naar een Rijke Waddenzee) zijn op zoek naar een enthousiaste Marien Bioloog die ons team komen versterken!

meer lezen
donderdag 17 januari 2019 Visuele impressie vaan een Rijke Waddenzee waar PRW aan werkt

Vacature bij PRW: Ambitieuze procesmanager gezocht!

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is op zoek naar een Senior procesmanager. Je hebt wo-niveau en minimaal vijf jaar werkervaring binnen de domeinen natuur, economie en water. Om deze functie met succes te kunnen vervullen, ben je bevlogen en gepassioneerd. Daarnaast ben je bekend met de karakteristieken van het Waddengebied.

meer lezen