Polder Wassenaar - foto Stichting Zilte Zone

Mariene aquacultuur in het Waddengebied

Voor Programma naar een Rijke Waddenzee maakten Boyd Metz (onder de vlag van het Zoet-Zout Knooppunt Noord-Nederland) en Bernike van Werven (Wing) het rapport Marktverkenning vanuit de praktijk: mariene aquacultuur in het Waddengebied. Hierin worden succesfactoren en vervolgstappen van nieuwe ontwikkelingen in kaart gebracht. Aan de hand van onderzoek en interviews met spelers in het veld is onderzocht wat mogelijk kansrijke  ontwikkelingen zijn.

Lees meer
Vuurtoren_Westerhever-Martin-Stock

Terugblik op 15e ISWS Symposium

Op het 15e International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS van 30 november t/m 2 december 2021) presenteerden en discussieerden ruim 180 wetenschappers en andere betrokkenen uit Denemarken, Duitsland en Nederland over de nieuwste wetenschappelijke bevindingen rondom het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging worden beschouwd als de grootste bedreigingen voor het wereldwijd unieke ecosysteem van de Waddenzee.

Lees meer