Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

donderdag 23 februari 2017 Punt van Reide

Sneak Preview Eems-Dollard film

In 2018 moet er een uitgebreide tv-reportage komen over de ecologische problemen in de Eems-Dollard. Dit wordt dan uitgezonden op de NPO. Het Programma naar een Rijke Waddenzee mocht alvast een sneak-preview bekijken.

meer lezen
woensdag 22 februari 2017 Sublitoraal potentie totaal

Natuurlijke hotspots Waddenzee in kaart gebracht

Door de verduurzaming van de visserij in de Waddenzee krijgt de natuur steeds meer ruimte om zich te ontwikkelen. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is dat nu de aanleiding om te onderzoeken waar mogelijk kansrijke plekken bevinden.

meer lezen
dinsdag 21 februari 2017 Maarten de Jong – de Weduweroos

Rapport 'Verkenning naar rijke onderwaterbestortingen'

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) onderzocht in hoeverre de steenachtige materialen, die onder water worden toegepast voor kustveiligheid en vaargeulmanagement, ook kansen bieden voor natuur.

meer lezen
dinsdag 21 februari 2017 Plastic in Harlingen

Nienke Dijkstra genomineerd voor Tegenlicht

Het VPRO-programma Tegenlicht heeft Nienke Dijkstra genomineerd voor een apart item over mensen die buiten de gebaande paden denken en doen.  Dijkstra zette het plastic-probleem in de Waddenzee op de bestuurlijke agenda en inmiddels is een Actieplan gestart.

meer lezen
maandag 20 februari 2017 Vertegenwoordigers Natuurlijke klimaatbuffer Zuidwest Ameland

Hoe afbreekbaar zijn de kratjes van de Feugelpôlle?

Wadlopers komen regelmatig resten van kratjes tegen op het wad, meldt Persbureau Ameland. Maar wat is het voor materiaal en is het wel afbreekbaar?

meer lezen
woensdag 15 februari 2017 Lancering Waddenzee Werelderfgoed-logo

Werelderfgoed-logo het gezamenlijk beeldmerk van de inzet op de Wadden

Beheerders gaan actief het Waddenzee Werelderfgoed-logo gebruiken om de gezamenlijke herkenbaarheid te vergroten en de unieke waarden van het gebied uit te dragen.

meer lezen
woensdag 8 februari 2017 Vogel met plastic

Gezamenlijke actie vóór plastic vrije Waddenzee

Alle natuurbeheerders in het Waddengebied gaan in de komende twee jaar gezamenlijk aan de slag om het plastic probleem in Werelderfgoed Waddenzee aan te pakken.

meer lezen
woensdag 8 februari 2017 Snelle boot

Levensechte politietraining op de Waddenzee

De Waddenunit organiseerde in samenwerking met de politieschool in Drachten een training op de Waddenzee.  Aan boord oefenden de studenten met vier levensechte situaties.

meer lezen
vrijdag 3 februari 2017 Haven Lauwersoog

Alternatieve dijkversterking voor Lauwersmeer?

Is er een alternatieve, meer natuurvriendelijke, manier te vinden om de Lauwersmeerdijk te verstevigen? PRW gaat nu samen met Rijkswaterstaat en Noorderzijlvest op onderzoek uit.

meer lezen