Programma naar een rijke Waddenzee

Streefbeeld

 

Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt aan natuurherstel en aan transities naar een duurzaam economische medegebruik in de Waddenzee. Tal van partijen zetten zich, via PRW, in voor dit unieke Werelderfgoed, zoals de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), de drie Waddenprovincies én gebruikers van het Wad.

Als we verder kijken in 2030 zien we dat de Waddenzee op delen weer smaragdgroen kleurt vanwege zeegrasvelden. De Waddenzee is een veilige en een veerkrachtige klimaatbuffer. Het landschap ademt het ritme van eb en vloed met veel zoet-zoutverbindingen. Ook de mens vindt er zijn plek; woont, werkt en recreëert er. Innovatiekracht is dankzij de combinatie van nuchterheid, creativiteit en trots de motor gebleken voor een duurzame Waddeneconomie in een UNESCO Werelderfgoed met kwalitatief hoogwaardige producten.

Dit is in kort het streefbeeld. Zover zijn we nog niet. Maar PRW werkt daar samen met bewoners, gebruikers, overheden, belangenorganisaties en onderzoeksinstellingen aan. In de praktijk betekent dit dat we kansen agenderen, initiatieven en innovaties aanjagen, partijen verbinden en projecten ondersteunen. PRW is het smeermiddel om ontwikkelingen op stoom te krijgen.

De belangrijkste piketpalen voor het streefbeeld zijn:

  • Voedselweb in evenwicht
  • Een gezond watersysteem
  • De Waddenzee als veilige plek
  • De Waddenzee als onmisbare schakel voor vogels en vissen
  • Ondernemen met Werelderfgoedklasse

Het uitgewerkte streefbeeld kunt u vinden in ons Programmaplan

UPDATE:
PRW werkt per 1 maart 2019 op basis van een nieuw Programmaplan: Wad Veerkrachtig 2019-2022