Programma naar een rijke Waddenzee

Raad van Toezicht

Het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) fungeert als Raad van Toezicht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Het OBW bestaat uit:

  • Sieben Poel (voorzitter), Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, namens het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Rijkswaterstaat
  • Jaap Verhulst, Regio-ambassadeur, namens het Ministerie van Economische Zaken
  • Klaas Kielstra, Gedeputeerde provincie Fryslân, namens de drie Waddenprovincies
  • Piet Winterman, Directeur Staatsbosbeheer, namens de Coalitie Wadden Natuurlijk*
  • Albert de Hoop, Burgemeester gemeente Ameland, namens alle Waddeneilandgemeenten en Waddenkustgemeenten
  • Bas Eenhoorn, Voorzitter Regiecollege Waddengebied, namens het Regiecollege Waddengebied

Het OBW ziet tevens toe op de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee, waar PRW een coördinerende rol in heeft.

* De Coalitie Wadden Natuurlijk bestaat uit: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Stichting Wad, It Fryske Gea, het Groninger Landschap en Landschap Noord-Holland.