Programma naar een rijke Waddenzee

Raad van Toezicht

Het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) fungeert als Raad van Toezicht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Het OBW bestaat uit:

  • Erica Slump (voorzitter), Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat en plaatsvervangend DG, namens het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.
  • Jaap Verhulst, Regio-ambassadeur, namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
  • Klaas Kielstra, Gedeputeerde provincie Fryslân, namens de drie Waddenprovincies.
  • Arjen Kok, Regio-ambassadeur Natuurmonumenten, namens de Coalitie Wadden Natuurlijk*.
  • Kees Lever, Directeur Staatsbosbeheer, namens Staatsbosbeheer.
  • Tineke Schokker, Burgemeester (waarnemend) gemeente Vlieland, namens alle Waddeneilandgemeenten en Waddenkustgemeenten.
  • Bas Eenhoorn, Voorzitter Regiecollege Waddengebied, namens het Regiecollege Waddengebied.

Het OBW ziet tevens toe op de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee, waar PRW een coördinerende rol in heeft.

* De Coalitie Wadden Natuurlijk bestaat uit: Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Stichting Wad, It Fryske Gea, het Groninger Landschap en Landschap Noord-Holland.