Programma naar een rijke Waddenzee

Contact

 

Programma naar een Rijke Waddenzee
Zuidersingel 3, 8911 AV Leeuwarden

Persvragen: Christiaan Kooistra (secretaris/communicatiemanager)
06-48 16 13 22 en/of

Bij geen gehoor: Hendrikus Venema (programmadirecteur)
06-55 49 38 84 en/of

Secretariaat: Gretha Visser-Verbeek (officemanager)
06-11 13 61 71 en/of
(maandag, woensdag en donderdag)

Elly van den Berg-Tjeerdsma (back-up)
06-46 02 13 97 en/of
(maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)

 

Privacy

Het Programma naar een Rijke Waddenzee volgt de werkwijze van het Ministerie van LNV waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.
Privacyverklaring ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)