Achtergrondinformatie Pilot Walviskadaver

Op 2 juni 2021 heeft het Opdrachtgeversoverleg van PRW besloten niet verder te willen gaan met de pilot Walviskadaver sublitoraal voor natuur en bewustwording. Zie over dit besluit het bericht van 15 juni 2021.

PRW heeft met veel betrokkenen vanaf 2018 aan dit onderwerp gewerkt. In die tijd is de nodige informatie bij elkaar gebracht. Voor geïnteresseerden en voor toekomstig gebruik ontsluiten we nu alle relevante informatie. We kiezen hierbij voor de driedeling 1) Besluitvorming, 2) Ontvangen adviezen en 3) Achtergrondinformatie. Wilt u meer weten, bel of mail Michiel Firet, m.firet@staatsbosbeheer.nl, +31 6 1296 1898.

1) Besluitvorming

2) Ontvangen adviezen

3) Achtergrondinformatie