Programma naar een rijke Waddenzee

Zoekresultaten

Tweede kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee

Het Tweede rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben in november deze Kennistafel georganiseerd. De bevindingen van deze Kennistafel zijn nu samengevat in een rapport dat u hieronder kunt downloaden.

Follow-up Holwerd aan Zee

Het project ‘Holwerd aan Zee’ is een initiatief van de bewoners van het dorp, met breed draagvlak in de streek. Het plan is om de oorspronkelijke relatie van Holwerd met de zee te herstellen. Sinds 2014 werkt PRW mee aan de planontwikkeling. PRW heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en bijg…

PRW en de Provincie Fryslân zetten in op leefbaarheid en natuur bij Holwerd aan Zee

PRW werkt samen met Fryslân aan een plan van aanpak. Het is de bedoeling om voor deze sporen allereerst een kennistafel te organiseren als vertrekpunt voor verdere uitwerking. De opzet van een kennistafel is eerder al gebruikt bij de verkenning naar de mogelijkheid van een

Rapport Kennistafel Spoelmeer Holwerd aan Zee online

Het rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel georganiseerd in Leeuwarden. De bevindingen van deze Kennistafel kunt u hieronder downloaden:

UPDATE:

Holwerd aan Zee beoordeeld als potentieel haalbaar

HOLWERD – De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het P…

Symposium Holwerd aan Zee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee presenteert samen met het Deltaprogramma Waddengebied op maandag 9 februari de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Holwerd aan Zee.

Het symposium vindt plaats in Holwerd en wordt georganiseerd door de Waddenacademie en de stichting Hol…

PRW verkent haalbaarheid ‘Holwerd aan Zee’

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat de haalbaarheid van de plannen rondom “Holwerd aan Zee” verkennen. Daarvoor wordt de Dienst Landelijk Gebied ingeschakeld.

“Holwerd aan Zee” is een ambitieus pl…

Actieplan Broedvogels Waddenzee kan in werking!

Het gaat slecht met veel broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd.

Feestelijke onthulling Wadpost op nieuw ingerichte kwelder Holwerd

HOLWERD – Kees Wevers, grondlegger van de Waddenvereniging, heeft op vrijdagmiddag 4 november de nieuwe wadpost op de heringerichte oostelijke kwelder bij Holwerd onthuld. De wadpost is door Staatsbosbeheer cadeau gedaan ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Waddenvereniging in 2…

Terugbrengen platte oester in Waddenzee is gewenst en kansrijk

LEEUWARDEN – Het terugbrengen van de platte oester in de Waddenzee is zowel ecologisch als sociaal-maatschappelijk gewenst en kansrijk. Het opstarten van een kleinschalig herstelproject van de platte oester in de Waddenzee zou dan ook een logische vervolgstap zijn om uit te vinden of een mog…

Waddenlab moet circulaire economie Waddengebied aanjagen

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en hogeschool Van Hall Larenstein gaan gezamenlijk aan de slag met een Living Lab Werelderfgoed Waddenzee; het zogenaamde WaddenLab. De intentieverklaring is vrijdag 27 mei ondertekend in Velp. Dit gebeurde tijdens het seminar “Circulai…

Internationaal plan van aanpak moet broedvogels in de Waddenzee redden

Een internationaal plan van aanpak moet de stand van broedvogels op het Wad van Nederland, Duitsland en Denemarken verbeteren. Het CWSS heeft het plan geschreven. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee is het plan een welkome aanvulling. 

In het plan staan …

Nieuwsoverzicht 2015 van Rijke Waddenzee

De website van het Programma naar een Rijke Waddenzee bereikte in 2015 een recordaantal van 15.000 unieke gebruikers. Een belangrijke publiekstrekker zijn de nieuwsverhalen. Zo aan het einde van het jaar hebben we de meest bezochte nieuwtjes op een rijtje gezet.

Minister licht Tweede Kamer in over infrastructurele projecten Waddenzee

Minister Schultz van Haegen (I&M) en Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) hebben de Tweede Kamer geinformeerd over de voortgang van belangrijke infrastructurele projecten in Nederland. Dit doen zij via het zogenoemde

Top 5 berichten Rijke Waddenzee

Het nieuws over de Wereldvismigratiedag op Kornwerderzand is het meest gelezen bericht op de website rijkewaddenzee.nl in het jaar 2014.

Ruim 3.000 unieke bezoekers kwamen langs om meer te weten te komen over deze dag….

Start van "belevingskwelder" bij Holwerd

De werkzaamheden voor verkwelderingsplan “Naar buiten Holwerd” zijn officieel gestart met de onthulling van een informatiepaneel. Wethouder Pytsje de Graaf van gemeente Dongeradeel onthulde het paneel samen met een paar kinderen van basisschool De Tsjelke.

Op het informatiepa…

Jaarverslag PRW aangeboden aan staatssecretaris

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Jaarverslag 2012 aangeboden aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma en de voorz…

Waddenfondsgeld voor ‘Naar buiten Holwerd’

Het Waddenfonds stelt bijna 9 ton beschikbaar voor het verkwelderingsplan ‘Naar buiten Holwerd’. Dit project heeft tot doel de kwelder, ter hoogte van de veerdam van de boot naar Ameland,  als ecosysteem in zijn natuurlijke vorm te herstellen.

De zee krijgt weer directe invloed …

Waddenfonds aanvraag voor ‘Naar Buiten Holwerd’

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft namens Staatsbosbeheer de subsidieaanvraag van het project ‘Naar Buiten Holwerd’ verzorgd en nu ingediend bij het Waddenfonds. In het project ‘Naar Buiten Holwerd’ wordt de kwelder als ecosysteem in zijn natuurlijke vorm hersteld, waarbij de zee…

Places of Hope: Waddenkelder

De tentoonstelling Places of Hope in Leeuwarden is nu geopend. Je kunt de tentoonstelling in de Kanselarij de komenden maanden gratis bezoeken (van donderdag tot en met zondag). Ook de Wadden komen uitgebreid aan bod.

Wie gelijk door wil naar de Waddenkelder zal eerst wat andere …

Pleidooi voor integraliteit op Deltacongres

Het deltacongres van donderdag 2 november trok ruim 1500 mensen naar Leeuwarden. Daar werden tal van onderwerpen behandeld die te maken hebben met water, veiligheid en deltanatuur.

Deltacommissaris Wim Kuijken sprak met d…

Jaaroverzicht PRW: de top-16 van 2016

PRW wenst iedereen een fijn en gezond 2017 toe! Zo aan het begin van het jaar is dit een mooi moment om even terug te blikken. Een jaarverslag zeg maar, maar dan even aan de hand van 16 mijlpalen uit 2016. Klik op de foto’s voor meer informatie.

Verkiezing mooiste natuurgebied

Het Waddengebied is genomineerd om tot ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ te worden gekozen. Tot en met 31 oktober kan iedereen zijn stem uitbrengen via de speciale verkiezingssite www.mooistenatuurgebied.nl…

Terugblik op AOwadden via Tweets

De Tweede Kamer vergaderde 24 maart 2016 over het Waddengebied. Het officiële verslag wordt later aangeleverd door de Tweede Kamer. Hieronder alvast een kort overzicht van de discussie aan de hand van tweets.

#Werelderfgoed
Oud-CDA gedeputeerde Douwe Hollenga s…

Verzachten randen vaste wal en natte wad

Verzachten randen vaste wal en natte wad
Dat Nederland beschermd moet worden tegen de blijvende dreiging van het water is een feit. Alleen de manier waarop dat gedaan is, heeft ervoor gezorgd dat de overgang van het natte wad naar de vastelandskust op veel plaatsen hard en scherp i…

Dag van de Dijkzone

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de Dag van de Dijkzone. Het symposium werd op 21 mei georganiseerd in Lauwersoog in samenwerking met de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (van de Noordelijke waterschappen). 

Het doel van de dag was om…

"Waddensysteem uit balans door menselijk toedoen"

Vanuit de sedimenthuishouding bekeken, is de Waddenzee niet meer een natuurlijk systeem. Dat stelde professor Zheng Bing Wang tijdens de onlangs gehouden workshop ‘Morfologie Waddenzee’ in het Post Plaza in Leeuwarden.

Volgens Wang, werkzaam voor de TU Delft en kennisinstituu…

Zoutadaptatie

De zeespiegel stijgt en het klimaat verandert. Dit heeft ook effecten achter de Waddendijk. Het zilte water rukt op. Hoe gaan we hier mee om? Op deze pagina een korte uitleg over het project zoutadaptatie. Hieronder vind je een introductie op de pro…

Dag van het Wad ook in 2018!

Ook in 2018 zal er een Dag van het Wad worden georganiseerd! Het verjaardagsfeestje van Werelderfgoed Waddenzee valt in 2018 in het weekend van zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Een aantal partijen zijn nu al aan het sleutelen voor ee…

Dag van het Wad: het aftellen is begonnen

De voorbereidingen zijn volop in gang. Nog een aantal weken en dan is het zover, een heel weekend lang vieren we dan dat de Waddenzee Werelderfgoed alweer 8 jaar bestaat. Het activiteitenprogramma heeft de afgelopen weken steeds meer vorm gekregen en beloofd veel goeds voor het weekend van 2…

Weer tienduizenden bergeenden geteld op ‘t Wad

Deze zomer zijn zo’n 42.000 bergeenden aan het ruien op het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee, zo blijkt uit de jaarlijkse zomertelling. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar. Toen werden er zo’n 43.000 vogels geteld.

Deze week hebben de bemanningsleden van de Wadden…

Tienduizenden bergeenden geteld op ‘t Wad

De ruiende bergeenden in het Waddenzee-gebied tussen Harlingen en Holwerd zijn geïnventariseerd. De teller bleef uiteindelijk steken op 43.000.

De inventarisatie is uitgevoerd met twee schepen van de Waddenunit, namelijk de Krukel en de S…

Conferentie Tijwisselaar op 30 mei 2013

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren met steun van de gemeente Ferwerderadiel de bijzondere werkconferentie “DeTijwisselaar”. 

Dit wordt een unieke dag in het Waddengebied waar de k…