Onderwatercafés

De onderwatercafés zijn een initiatief van Programma naar een Rijke Waddenzee. Samen met beheerders en wetenschappers organiseren we meerdere cafés in het Waddengebied om de onderwaternatuur bekend en bemind te maken, en zo de bescherming van natuur onder het wateroppervlak te verankeren in beheer en beleid. onderwatercafés 2020 In 2020 organiseren we nog drie Onderwatercafés. – op donderdag 19 maart […]

Zoutadaptatie

De zeespiegel stijgt en het klimaat verandert. Dit heeft ook effecten achter de Waddendijk. Het zilte water rukt op. Hoe gaan we hier mee om? Op deze pagina een korte uitleg over het project zoutadaptatie. Hieronder vind je een introductie op de problemen en de kansen voor de Wadden. Inclusief een aantal verhelderende filmpjes. Wat is er aan de hand? […]

Follow-up Holwerd aan Zee

Het project ‘Holwerd aan Zee’ is een initiatief van de bewoners van het dorp, met breed draagvlak in de streek. Het plan is om de oorspronkelijke relatie van Holwerd met de zee te herstellen. Sinds 2014 werkt PRW mee aan de planontwikkeling. PRW heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en bijgedragen aan de MKBA-studie (maatschappelijke kosten-batenanalyse). Verder is samen met de Waddenacademie een kennistafel […]

Actieplan Broedvogels Waddenzee kan in werking!

Het gaat slecht met veel broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd. De Waddenzee is het leefgebied van zo’n 12 miljoen vogels die er korte of langere tijd verblijven om te […]

Places of Hope: Waddenkelder

De tentoonstelling Places of Hope in Leeuwarden is nu geopend. Je kunt de tentoonstelling in de Kanselarij de komenden maanden gratis bezoeken (van donderdag tot en met zondag). Ook de Wadden komen uitgebreid aan bod. Wie gelijk door wil naar de Waddenkelder zal eerst wat andere thema’s passeren. Een drie dimensionale ruimte laat bijvoorbeeld de gelaagdheid zien in de Nederlandse […]

“Waddensysteem uit balans door menselijk toedoen”

Vanuit de sedimenthuishouding bekeken, is de Waddenzee niet meer een natuurlijk systeem. Dat stelde professor Zheng Bing Wang tijdens de onlangs gehouden workshop ‘Morfologie Waddenzee’ in het Post Plaza in Leeuwarden. Volgens Wang, werkzaam voor de TU Delft en kennisinstituut Deltares, is het systeem van zand en slib sterk bepaald door menselijke ingrepen. Eerst door ontwatering van veengebieden, wat leidde […]

Dag van het Wad ook in 2018!

Ook in 2018 zal er een Dag van het Wad worden georganiseerd! Het verjaardagsfeestje van Werelderfgoed Waddenzee valt in 2018 in het weekend van zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Een aantal partijen zijn nu al aan het sleutelen voor een feestelijk programma. Het programma zal in de komende maanden uitgroeien tot een mooi evenement. Belangrijke hotspots voor het […]

Pleidooi voor integraliteit op Deltacongres

Het deltacongres van donderdag 2 november trok ruim 1500 mensen naar Leeuwarden. Daar werden tal van onderwerpen behandeld die te maken hebben met water, veiligheid en deltanatuur. Deltacommissaris Wim Kuijken sprak met dagvoorzitter Inge Diepman over de noodzaak om meer dan ooit samen te werken. Zo moet Nederland voorbereid blijven op de gevolgen van de extremen van het weer. Niet […]